Sökning: "Kai-mikael Jää-aro"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kai-mikael Jää-aro.

 1. 1. Three-dimensional Interaction and Presentation for Computer-Supported Cooperative Work

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Kai-Mikael Jää-Aro; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Reconsidering the avatar From user mirror to interaction locus

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Kai-Mikael Jää-Aro; KTH.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virtual environments; computer-supported collaborative work; user representation; human-computer interaction;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with shared virtual environmentsfor collaborative work. An important aspect of shared virtualenvironments is the avatar, the representation of the user inthe virtual world. LÄS MER