Sökning: "Kahlbom"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kahlbom.

  1. 1. Säkerhetsvärdering av organisationsförändringar vid storskalig kärnteknisk verksamhet : Problem, utmaningar och förslag på lösning

    Författare :Ulf Kahlbom; Tomas Backström; Carl Rollenhagen; Björn Wahlström; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :risk; safety; organizational change; risk; säkerhet; organisationsförändring; Innovation and Design; innovation och design;

    Sammanfattning : This study addresses safety issues related to organizational change within safety critical operations, focusing on large-scale nuclear technology operations. Failures in safety critical operations can lead to unacceptable consequences for both man and environment. Given this, a decreased safety level due to organizational change is undesirable. LÄS MER