Sökning: "KTiOP4"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet KTiOP4.

  1. 1. Dopant inclusion and isomorphism of KTP : a nonlinear optical material

    Författare :Stefan Norberg; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; potassium titanium phosphate; dopant positions; single crystal X-ray diffraction; KSbOGeO4-KSbOSiO4; KTP; KTiOP4; TiP2O7 superstructure;

    Sammanfattning : .... LÄS MER