Sökning: "KLassrummets mikrovärld"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden KLassrummets mikrovärld.

 1. 1. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Jonas Aspelin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jonas Aspelin; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER