Sökning: "Kövecses"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Kövecses.

 1. 1. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER

 2. 2. Metaphors Cicero lived by : The Role of Metaphor and Simile in De senectute

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Aron Sjöblad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Latin; Lakoff; Cicero; Johnson; ‘On Old Age’; Metaphor; De senectute; Kövecses;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the function of metaphor and simile in Cicero’s dialogue De senectute. For this purpose, it employs Lakoff-Johnsonian metaphor theory and compares the metaphorical concepts that the scholars of that tradition have found in English with the metaphors found in Cicero’s text. LÄS MER