Sökning: "Könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet Könsskillnader.

 1. 1. Den ojämlika ohälsan : om klass- och könsskillnader i sjuklighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för social forskning, Stockholms universitet

  Författare :Olle Lundberg; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hälsa; Könsskillnader; Klasskillnader;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studies on sex-related psychological and biological indicators of psychosocial vulnerability : a developmental perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Britt af Klinteberg; Stockholms universitet.; [1988]
  Nyckelord :Könsskillnader;

  Sammanfattning : Diss. (sammanfattning). - Härtill 7 uppsatser.. LÄS MER

 3. 3. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; Högskolan i Halmstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnoföretagare : förutsättningar, attityder, bilder, erfarenheter, omvärld, framtid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Birgitta Näsman; Mittuniversitetet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kvinnoföretagare; könsskillnader; uppväxt; omvärld; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ung same i Sverige livsvillkor, självvärdering och hälsa

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lotta Omma; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samer; urfolk; psykisk hälsa; skolbarn; discriminering; unga vuxna; könsskillnader; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundThe Sami are the indigenous people in Scandinavia. They have a long history of discrimination, racism and conflict which has had a significant impact on Sami self-esteem and possibly also on their health, especially mental health. LÄS MER