Sökning: "Könsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet Könsskillnader.

 1. 1. Den ojämlika ohälsan : om klass- och könsskillnader i sjuklighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Olle Lundberg; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hälsa; Könsskillnader; Klasskillnader;

  Sammanfattning : This study addresses the question of inequalities in health between social classes and betweenmen and women. The purpose of the study is threefold, namely 1) to map class and sex differencesin illnes in Sweden, 2) to seek an explanation for class differences in health and 3) toseek an explanation for sex differences in health. LÄS MER

 2. 2. Studies on sex-related psychological and biological indicators of psychosocial vulnerability : a developmental perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Britt af Klinteberg; [1988]
  Nyckelord :Könsskillnader;

  Sammanfattning : Diss. (sammanfattning). - Härtill 7 uppsatser.. LÄS MER

 3. 3. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnoföretagare : förutsättningar, attityder, bilder, erfarenheter, omvärld, framtid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Birgitta Näsman; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kvinnoföretagare; könsskillnader; uppväxt; omvärld; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ung same i Sverige livsvillkor, självvärdering och hälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Lotta Omma; Mikael Sandlund; Lars Jacobsson; Solveig Petersen; Siv Kvernmo; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samer; urfolk; psykisk hälsa; skolbarn; discriminering; unga vuxna; könsskillnader; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundThe Sami are the indigenous people in Scandinavia. They have a long history of discrimination, racism and conflict which has had a significant impact on Sami self-esteem and possibly also on their health, especially mental health. LÄS MER