Sökning: "Könskränkningar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Könskränkningar.

  1. 1. Vi blev antagligen för många Könskränkande behandling i akademisk miljö

    Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

    Författare :Anneli Andersson; Uppsala universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; gender harassment; violence; Företagsekonomi; Könskränkningar; akademisk arbetsmiljö; psykiskt våld; feministisk; organisationsteoretisk; motståndsteori; Business Studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : The aim of this study is to further the theoretical understanding of gender harassment. I suggest an approach and a theoretical model that answers the question of how to understand and describe gender harassment both in terms of specific actions taken against an individual because of gender and the combined actions that constitute a gender harassment process. LÄS MER