Sökning: "Kärstin Bolse"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kärstin Bolse.

 1. 1. Caring for patients with an Implantable Cardioverter Defibrillator Experiences of patients and healthcare professionals

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kärstin Bolse; Anna Strömberg; Ingela Johansson; Berit Lundman; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ICD-implantation; healthcare professional; life situation; organisation of care; experiences; satisfaction; uncertainty; clinical aspects; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: An Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) is a technical device used in the treatment of ventricular arrhythmias. After the implantation of an ICD the entire life situation can be affected with psychological and social consequences for the patient and his/her next of kin. LÄS MER

 2. 2. Caring for Patients with an Implantable Cardioverter Defibrillator Experiences of Patients and Healthcare Professionals

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Kärstin Bolse; Högskolan i Halmstad.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ICD-implantation; healthcare professional; life situation; organisation of care; experiences; satisfaction; uncertainty; clinical aspects; heart diseases; patient satisfaction; quality of life; health personnel; hjärtsjukdomar; patienttillfredsställelse; livskvalitet; sjukvårdspersonal; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: An Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) is a technical device used in the treatment of ventricular arrhythmias. After the implantation of an ICD the entire life situation can be affected with psychological and social consequences for the patient and his/her next of kin. LÄS MER

 3. 3. Living with an implantable cardioverter defibrillator : Swedish and US patients' experiences of their life situation

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Kärstin Bolse; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CHD; ICD-implantation; MUIS; life situation; QLI; Quality of life; phenomenography; satisfaction; uncertainty; Implantable defibrillators; MEDICINE; MEDICIN; . ICD-implantation;

  Sammanfattning : The general aim of this study was to describe changes in uncertainty and satisfaction as well as to explore how patients with an ICD experience their life situation over a two year period. The design was explorative and descriptive, combining both quantitative and qualitative approaches. Data were collected from two locations, Sweden and the US. LÄS MER