Sökning: "Jurister"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Jurister.

 1. 1. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Författare :Eva Javefors Grauers; Bo Hellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER

 2. 2. Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen. En studie av gränsdragningen mellan gemenskapsangelägeheer och nationella angelägenheter

  Författare :Carl Michael Quitzow; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; European law; intra-community trade.; non-tariff barriers to trade; Free movement of goods;

  Sammanfattning : This thesis concerns the Articles 30, 34 and 36 of the EC-Treaty and conflicts of competence between the Community and the Member States. It deals especially with the delimitation between community concerns and national concerns in the field of non-tariff barriers to trade in community law. LÄS MER

 3. 3. I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål

  Författare :Moa Bladini; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evaluation of evidence; Critical discourse analysis; Legal knowledge; Judging; Criminal trials; Objectivity; Procedural law; Processrätt;

  Sammanfattning : The adjudication process is one of society’s most intrusive forms of power. To maintain the general public’s confidence in the judiciary, it is crucial that the judicial activities are perceived as being conducted objectively and hence legitimately. LÄS MER

 4. 4. Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall

  Författare :Peter Hultgren; Johan Lindholm; Jan Leidö; Kåre Lilleholt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fel i tjänst; uppdragstagares kontraktsbrott; utfyllning; utfyllande rätt; analogier; allmänna rättsgrundsatser; allmänna rättsprinciper; felbedömning; påföljder; detentionsrätt; fullgörelse; prisavdrag; hävning; skadestånd; Law; juridik;

  Sammanfattning : Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser. LÄS MER

 5. 5. A Swedish Dilemma : Culture and Rule of Law in Swedish Sickness Insurance

  Författare :Matthias Abelin; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rule of law; Sickness benefits; Disability benefits;

  Sammanfattning : Swedish society has been described as both modern, liberal democratic and deeply humanitarian; and as more or less premodern, semi-authoritarian and potentially abusive of groups with weak political representation. In this dissertation, this Swedish dilemma is explored in an anthropology of law tradition, with disputing practices as an inroad to an understanding of law as culture. LÄS MER