Sökning: "Junior Achievement Company Program"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Junior Achievement Company Program.

  1. 1. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Steven Hunter Lindqvist; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

    Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER