Sökning: "Julija Matevosyan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Julija Matevosyan.

 1. 1. Wind Power in Areas with Limited Export Capability

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Julija Matevosyan; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wind power; transmission capacity; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : During the last two decades, increase in electricity demand and environmental concern resulted in fast growth of power production from renewable sources. Wind power is one of the most efficient alternatives. LÄS MER

 2. 2. Wind Power Integration in Power Systems with Transmission Bottlenecks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Julija Matevosyan; Lennart Söder; Olav Bjarte Fosso; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wind power; hydro power; transmission bottlenecks; stochastic optimization; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik;

  Sammanfattning : During the last two decades, the increase in electricity demand and environmental concern resulted in fast growth of power production from renewable sources. Wind power is one of the most efficient alternatives. LÄS MER