Sökning: "Julia Åhlén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Julia Åhlén.

  1. 1. Colour Correction of Underwater Images Using Spectral Data

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Julia Åhlén; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Colour; Correction; Attenuation; Coefficient; Underwater; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Bildanalys; Bildanalys;

    Sammanfattning : For marine sciences sometimes there is a need to perform underwater photography. Optical properties of light cause severe quality problems for underwater photography. Light of different energies is absorbed at highly different rates under water causing significant bluishness of the images. LÄS MER