Sökning: "Jukka Mäki-turja"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Jukka Mäki-turja.

 1. 1. Smalltalk : a suitable real-time language?

  Författare :Jukka Mäki-Turja; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Engineering Strength Response-Time Analysis : A Timing Analysis Approach for the Development of Real-Time Systems

  Författare :Jukka Mäki-Turja; Mikael Nolin; Michael González Harbour; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Vid utvecklingen av datorsystem som är en del av en större produkt, som t.ex. styrsystemet i en bil, ett flygplan eller medicinsk utrustning, ställs det ofta mycket hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet. LÄS MER

 3. 3. Introducing a Memory Efficient Execution Model in a Tool-Suite for Real-Time Systems

  Författare :Kaj Hänninen; Mikael Nolin; Christer Norström; Jukka Mäki-Turja; Ola Redell; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Real-Time Systems; Execution Models; Computer science; Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis shows how development of embedded real-time systems can be made more efficient by introduction of an memory efficient execution model in a commercial development suite. To identify the need of additional support for execution models in development tools, the thesis investigate by a series of interviews, the common requirements in development of industrial embedded real-time systems. LÄS MER

 4. 4. Hierarchical scheduling for predictable execution of real-time software components and legacy systems

  Författare :Rafia Inam; Mikael Sjödin; Jukka Mäki-Turja; Moris Behnam; Giuseppe Lipari; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; real-time systems; component integration and reuse; hierarchical scheduling; multicore; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation presents techniques to achieve predictable execution of coarse-grained software components and for preservation of temporal properties of components during their integration and reuse.The dissertation presents a novel concept runnable virtual node (RVN) which interaction with the environment is bounded both by a functional and a temporal interface, and the validity of its internal temporal behaviour is preserved when integrated with other components or when reused in a new environment. LÄS MER

 5. 5. Towards a Predictable Component-Based Run-Time System

  Författare :Rafia Inam; Mikael Sjödin; Jukka Mäki-Turja; Tullio Vardanega; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; real-time systems; component based software engineering; hierarchical scheduling; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis we propose a technique to preserve the temporal properties of realtime components during their integration and reuse. We propose a new concept of runnable virtual node which is a coarse-grained real-time component that provides functional and temporal isolation with respect to its environment. LÄS MER