Sökning: "Jugoslaver"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Jugoslaver.

 1. 1. Sötebrödet : en etnologisk skildring av jugoslaver i ett dalsländskt pappersbrukssamhälle

  Författare :Billy Ehn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; Jugoslaver; Kulturmöten; Åsens bruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att gestalta ett ursprung : en musiketnologisk undersökning av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm

  Författare :Owe Ronström; Barbro Klein; Jan Ling; Högskolan på Gotland; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnology music dance ethnomusicology ethnicity identity Yugoslavs Stockholm performance studies folklore; etnologi musik dans musiketnolog etnicitet identitet jugoslaver Stockholm performance studies folklore; Ethnology; Etnologi; Music; Musikvetenskap; Ethnology; Etnologi; Jugoslavisk folkmusik; Folkdans-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Folklore-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Musiketnologi-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  Författare :Gökhan Kaya; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Sammanfattning : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. LÄS MER