Sökning: "Judith Areschoug"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Judith Areschoug.

  1. 1. Det sinnesslöa skolbarnet : Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Judith Areschoug; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feeble-minded; Mental deficiency; Special education; Institution; Sterilization; History of Children and Childhood; Parents; Welfare State; barn; specialundervisning; välfärdsstat; institutioner; föräldrar; sterilisering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : In 1944 special compulsory schooling for feeble-minded children was introduced in Sweden. This meant that these children could no longer be taught in ordinary elementary school classes. Instead they now had to be transferred to schools for the feeble-minded. LÄS MER