Sökning: "Jude"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Jude.

 1. 1. Metabolic signals in the regulation of insulin release

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Jude T. Deeney; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin-secreting cells; glucose metabolism; ATP ADP ratio; cytoplasmic free Ca2 concentration; long-chain acyl-CoA; protein kinase C; insulin secretion; serotonin release; permeabilized cells; intracellular Ca2 handling; exocytosis;

  Sammanfattning : In the present thesis, an attempt was made to elucidate the role of some of the glucose-induced intracellular metabolic effector signals in insulin secretion and to develop new applications that will enable further investigations of oscillatory signalling and secretion from pancreatic ß-cells. The sequence of early metabolic and ionic events was examined in clonal pancreatic insulin secreting cells (HIT) in response to glucose stimulation. LÄS MER

 2. 2. The Epistle of Jude : Its Text and Transmission

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tommy Wasserman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; internal evidence; New Testament; external evidence; textual variant; textual commentary; lectionary; minuscule; uncial; amulet; P78; P72; Bodmer Codex; papyrus; textual criticism; literary relationship; 2 Peter; Jude; Bible; Catholic Epistles; papyrology; paleography; codicology; Christianity; Kristendom;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det nytestamentliga Judasbrevets texthistoria. Monografin inleds med en översikt av textforskningen på de Katolska Breven i allmänhet och Judasbrevet i synnerhet, från 1800-talet och fram till nutid. LÄS MER

 3. 3. Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy : A historiographical case study of Second Peter and Jude

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Gerdmar; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; New testament; 2 Peter; Jude; Judaism; Hellenism; Hellenistic Judaism; Hegelianism; historiography; dichotomy; Semitisms; rhetorical criticism; midrash; aggadah; Jewish Pseudepigrapha; apocalypticism; cosmology; ethos; soteriology; 1 Enoch; 4 Ezra; Qumran; angelomorphic christology; 2 Peter 1:4; Jewish mysticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : Since the beginning of modern New Testament exegesis, the Judaism-Hellenism dichotomy has been influential as a heuristic tool. However, the concept of Hellenism is ambiguous and its historiographical foundation needs rethinking, having been formed out of Hegelian idealism with a Christian bias. LÄS MER

 4. 4. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Lars M Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Jewishness ; Swedishness ; modernisation; nationalism; construction; anti-Semitism; The Jew ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen argumenterar författaren för att antisemitismen var självklar i Sverige årtiondena kring sekelskiftet 1900. Antisemitismen kom till uttryck bland annat i skämtpressen. Den sistnämnda utgjorde ett viktigt inslag i såväl den framväxande masskulturen som i den politiska kulturen. LÄS MER

 5. 5. Paul between Synagogue and State : Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mikael Tellbe; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Christian church; hono; honor discourse; parting of the ways; imperial cult; imperial ideology; Rome; civic authorities; synagogue; Josephus; Jewish rights; Diaspora Judaism; Jews; Christians; early church; Philippians; Romans; 1 Thessalonians; Paul; Bible; New Testament; Kristna kyrkans historia; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kristna, speciellt de av icke-judisk ursprung, som under det första århundradet drog sig undan aktiv medverkan i de traditionella grekisk-romerska kulterna och som i grekisk-romersk kontext kom att identifieras som utövare av något annat än traditionell judendom hamnade snart i ett socio-politisk dilemma. Å ena sidan skapade de tidiga kristnas fria hållning till den judiska lagen reaktion och motstånd hos judar som inte ville identifieras med en rörelse som i romerska ögon kunde uppfattas som statsfientlig och på så sätt sätta deras egna social och politiska privilegier på spel. LÄS MER