Sökning: "Josefine Jonasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Josefine Jonasson.

  1. 1. Weight loss programmes over the Internet : opportunities and limitations

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine at Huddinge University Hospital

    Författare :Josefine Jonasson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elderly; Internet-based; weight loss; obesity; overweight; treatment;

    Sammanfattning : Background: Overweight and obesity is increasing in Sweden and over the world. The societal resources to treat obesity are scarce. Eighty percent of the population in Sweden have access to a computer and hence the Internet. This provides an opportunity to use the Internet for weight reduction purposes. LÄS MER