Sökning: "Jordens bearbetning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jordens bearbetning.

 1. 1. Försök til åkertägt af sänkjord, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 20. junii, 1753. Uti större carolinska lärosalen, vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande utgifne af Carl Hisingh, Stockholmens

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1753]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jordens bearbetning; Jordbrukslära; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Seismics, 2D and 3D Inversion of Magnetotellurics Jigsaw pieces in understanding the Skellefte Ore District

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :María de los Ángeles García Juanatey; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Magnetotellurics; 2D inversion; 3D inversion; hard rock seismics; mineral exploration; integrated geophysics; 4D modeling; Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik; Geophysics with specialization in Solid Earth Physics;

  Sammanfattning : The Skellefte District (SD) is one of the richest metallogenic mining areas in Sweden. The main deposits consist of volcanic-hosted massive sulphides (VHMS) rich in zinc, copper, lead, gold and silver, that have been explored and mined for more than a century. LÄS MER