Sökning: "Jordbrukslära"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Jordbrukslära.

 1. 1. Försök til åkertägt af sänkjord, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 20. junii, 1753. Uti större carolinska lärosalen, vid kongl. academien i Upsala, til allmänt ompröfvande utgifne af Carl Hisingh, Stockholmens

  Författare :Anders Berch; Uppsala universitet.; [1753]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jordens bearbetning; Jordbrukslära; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio oeconomica de terra ejusque fertilitate, om jorden och dess frucktbarhet, quam, consensu ampliss. ordinis philosoph. in reg. acad. Upsaliensi, publico subjicicunt examini praeses mag. Emanuel Ekman ... et respondens stipendiarius regius Nicolaus Svanström, Vermlandus. In auditorio Carol. maj. die XIII Junii a. MDCCLXXVII. h. a. m. sol

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Emanuel Ekman; Uppsala universitet.; [1777]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Soil science; Jordbrukslära; Sverige; Marklära;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio chemico-oeconomica quæ ad usum calcis vegetationem promoventis spectent observationes sistens. ... publico examini subjicienda præside mag. Laur. Hällström ... et respondente Erico M. Hådén gestricio. In audit. Gust. maj. d. XII dec. MDCCCV

  Detta är en avhandling från Upsaliæ typis Edmannianis

  Författare :Lars Hällström; Uppsala universitet.; [1805]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jordbrukslära; Jordförbättring; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Afhandling om och huru vida trädesjord kan umbäras. med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad [...] för filos. graden utgifven af Gustaf Ernst Sprinchorn, kongl. stip. af Nerikes nation, till ompröfning på Gustav. lärosal. d. 10 juni 1803. 2. st

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos J. F. Edman, k. a. b

  Författare :Samuel Liljeblad; Uppsala universitet.; [1803]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Sweden; Lantbruk; Sverige; Jordbrukslära;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Agriculturæ fundamenta chemica, Åkerbrukets chemiska grunder, consent. ampliss. facult. philosoph. in regia academia Upsaliensi, præside, Johanne Gotsch. Wallerio ... publice ventilanda exhibet, Gustavus Adolphus Gyllenborg, Comes. In auditorio Car. maj. ad d. XXIII. Maji anni MDCCLXI. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos J. F. Edman, k. a. b

  Författare :Johan Gottschalk Wallerius; Uppsala universitet.; [1761]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agricultural chemistry; Agriculture; Soil amendments; Jordförbättring; Lantbrukskemi; Lantbruk; Jordbrukslära; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER