Sökning: "Jordbruksfastigheter"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Jordbruksfastigheter.

 1. 1. Academisk afhandling i svenska cameral-lag-farenhenten, om hemmans skattläggningar, i synnerhet i Upland ... utgifven till allmänn pröfning, i gustavianske lärosalen den 7 october 1772. före middagen af auctor Anders Hernberg ... tillika med respondens Lars Tunelius, academie-contoirs-skrifvare

  Författare :Anders Hernbergh; Lars Tunelius; Anders Hernbergh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Skatter; Hemman; Sverige; Jordbruksfastigheter; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hälsingegården i omvandling : en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

  Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER