Sökning: "Jonny Eriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jonny Eriksson.

 1. 1. Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jonny Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eriksson method; mortar; lime putty; quenching methods; lime-kilns;

  Sammanfattning : Sweden has a thousand-year history of burning (calcinating) and slaking (hydrating) limestone to produce a binder for mortar and stucco. We can assume that the conditions for manufacturing such binders have varied from one part of the country to another. LÄS MER

 2. 2. Interfacial behaviour of surfactants and enzymes: studies at model surfaces

  Detta är en avhandling från Britt Nyström, YKI Ytkemiska Institutet AB, Box 5607, SE-114 86 Stockholm, Sweden, [email protected]

  Författare :Olaspers Jonny Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface and boundary layery chemistry; gränsskikt; enzymatic degradation; cellulase; model film; cellulose; QCM; ellipsometry; surfactant; three-phase contact line; adsorption; wetting; Ytkemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar resultat från experimentella studier av tensiders och enzymers beteenden vid modellytor. Ellipsometri var den i huvudsak använda tekniken i dessa undersökningar. LÄS MER