Sökning: "Jonny Eriksson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jonny Eriksson.

 1. 1. Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jonny Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eriksson method; mortar; lime putty; quenching methods; lime-kilns;

  Sammanfattning : Sweden has a thousand-year history of burning (calcinating) and slaking (hydrating) limestone to produce a binder for mortar and stucco. We can assume that the conditions for manufacturing such binders have varied from one part of the country to another. LÄS MER

 2. 2. Kalkbruk-krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningsätt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta

  Författare :Jonny Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Våtsläckning; krympsprickor; kalkbruk; puts; murhantverk; osläckta partiklar;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks uppkomst av krympsprickor i puts. I undersökningen används våtsläckt sub- hydrauliska kalk. Den aktuella kalksorten har används i Sverige under 1800- och 1900-talet men också under 2000-talet i samband med putsrestaureringar. LÄS MER

 3. 3. Interfacial behaviour of surfactants and enzymes: studies at model surfaces

  Detta är en avhandling från Britt Nyström, YKI Ytkemiska Institutet AB, Box 5607, SE-114 86 Stockholm, Sweden, [email protected]

  Författare :Olaspers Jonny Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface and boundary layery chemistry; gränsskikt; enzymatic degradation; cellulase; model film; cellulose; QCM; ellipsometry; surfactant; three-phase contact line; adsorption; wetting; Ytkemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling presenterar resultat från experimentella studier av tensiders och enzymers beteenden vid modellytor. Ellipsometri var den i huvudsak använda tekniken i dessa undersökningar. LÄS MER