Sökning: "Jonas Qvarsebo"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Jonas Qvarsebo.

 1. 1. Skolbarnets fostran enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Detta är en avhandling från Linköpings Universitet

  Författare :Jonas Qvarsebo; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Skola; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Historia; Barndom; Makt; Diskursanalys;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 2. 2. Skolbarnets fostran Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Qvarsebo; Bengt Sandin; Håkan Larsson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; character formation; childhood; school; school reforms; educational history; post-war period; politics; discourse analysis; governmentality; hegemony; fostran; barndom; skola; skolreformer; utbildningshistoria; barndomshistoria; efterkrigstiden; politik; diskursanalys; makt; styrningsrationalitet; hegemoni; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : I centrum för avhandlingen står den konflikt om skolagan som aktualiserades när det svenska skolväsendet skulle stöpas om till en enhetsskola. Undersökningsperioden är 1946-1962. LÄS MER

 3. 3. Konstnärliga undervisningspraktiker Genealogier, diskurser och makt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Isak Benyamine; Anna-Lena Kempe; Jon Ohlsson; Klara Bolander Laksov; Jonas Qvarsebo; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teaching practices; art education; interaction; genealogy; power knowledge; discourse; governmentality; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is about art teaching practices at upper secondary schools with a focus on theatre and at university arts programmes with a focus on film. More specifically, it addresses the factors that have contributed to current teaching practices in art education today and how students and teachers in interaction with each other shape, become part of and identify with the norms and values that emerge through these practices. LÄS MER