Sökning: "Jonas Joelsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Joelsson.

  1. 1. On Swedish bioenergy strategies to reduce CO2 emissions and oil use

    Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

    Författare :Jonas Joelsson; Leif Gustavsson; Andrée Faaij; [2011]
    Nyckelord :bioenergy; climate change mitigation; energy supply security; CO2 emissions; oil use; energy system analysis; transportation; building heating; pulp mills; Sweden;

    Sammanfattning : .... LÄS MER