Sökning: "Jonas Häggström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jonas Häggström.

 1. 1. The Minimax Approach to Optimum Design of Experiments

  Författare :Jonas Häggström; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Synthesis gas from black liquor trace components and methanol synthesis

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Caroline Häggström; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical Technology; Kemisk teknologi;

  Sammanfattning : The common European Energy and Climate policy states that in 2020 the share of biofuels for inland transports should be 10 %. Such a stipulation calls for a commercially sustainable biofuel production. LÄS MER