Sökning: "Jonas Christensen"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Jonas Christensen.

 1. 1. A profession in change : a development ecology perspective

  Författare :Jonas Christensen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change; professions; development ecology; professional autonomy; social work; economics; social entrepreneurship; knowledge acquisition; Germany; Lithuania; SUSA; changement; professions; écologie développement; autonomie professionnelle; travail social; économie; entrepreneuriat social; acquisition de connaissances; Allemagne; Lituanie;

  Sammanfattning : A welfare state consists of a variety of client organisations within which, among other professions, academics and social workers are active. Social work as a profession has developed in a welfare context where changes at the different levels of the individual, organisation and society constantly pose new challenges to the profession. LÄS MER

 2. 2. A Profession in Change : A Development Ecology Perspective

  Författare :Jonas Christensen; Lunds universitet; []
  Nyckelord :economics; social entrepreneurship; social work; professional autonomy; professions; development ecology; change; knowledge acquisition; Lithuania; Germany;

  Sammanfattning : A welfare state consists of a variety of client organisations within which, among other professions, academics and social workers are active. Social work as a profession has developed in a welfare context where changes at the different levels of the individual, organisation and society constantly pose new challenges to the profession. LÄS MER

 3. 3. Företagsekonomi och ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering

  Författare :Jonas Christensen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freedom; management; economics; creation; Lithuania; change; social-constructionism; development ecology;

  Sammanfattning : Studier av omständigheterna kring ett ämnes framväxt och utveckling är en del av pedagogisk forskning. Uppsatsen belyser ekonomisk utbildning i Litauen utifrån de förändringar som frigörelsen från forna Sovjetunionen inneburit och studiens syfte är att ge en bild av hur företagsekonomi som universitetsämne formats i Litauen 1988-1997. LÄS MER

 4. 4. Rätt och kretslopp : Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor

  Författare :Jonas Christensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : The point of departure is the assumption that ecological sustainable development is the highest goal for society. While the over-riding purpose of the study is to demonstrate how this objective can be of relevance to law, the means is to adapt the judicial system to achieve ecocycles of natural resources that are as self-contained as possible, against a background of the often dissipative flows of thepresent day. LÄS MER