Sökning: "Jon Helgason"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jon Helgason.

  1. 1. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

    Detta är en avhandling från Comparative Literature

    Författare :Jon Helgason; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. LÄS MER