Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 901 avhandlingar innehållade ordet John.

 1. 1. Refining the fatigue assessment procedure of existing steel bridges

  Författare :John Leander; Raid Karoumi; Bert Norlin; John D. Sørensen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Fatigue; Steel bridges; Assessment; Reliability; Monitoring; Utmattning; stålbroar; bärighetsberäkning; tillförlitlighet; mätningar; Söderström; getingmidjan;

  Sammanfattning : This thesis treats the fatigue assessment process of steel bridges. The purpose is to identify areas with potential of enhancement with an overall aim of attaining a longer service life. The aging bridge stock in Sweden and in many other developed countries is an impending economical burden. LÄS MER

 2. 2. Om de i trakten af Carlstad förekommande fogelarter. : Akad.afh. [Præs. J.E.Areschoug.]

  Författare :John Areschoug; Carl Gustaf Cederström; John Areschoug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Meditamenta nonnulla de variolis, quæ ... publico examini tradent auctor Johannes Rotheram med. doct. et respondens Petrus Gustavus Tengmalm, Stockholmiensis. Loco et horis solitis. Die XX. Maji MDCCLXXVIII

  Författare :John Rotheram; Petrus Gustavus Tengmalm; John Rotheram; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cambro-Ordovician microorganisms: acritarchs and endoliths

  Författare :Martin Stockfors; Malgorzata Vidal-Moczydlowska; John S. Peel; Kenneth John Dorning; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Earth sciences; Cambrian; Ordovician; acritarch; endolith; Kolguev Island; North Greenland; Stratigraphy; Geovetenskap; Earth sciences; Geovetenskap;

  Sammanfattning : Organic-walled microfossils are abundant and taxonomically diverse in Cambrian-Ordovician strata; some are important for biostratigraphy and for the correlation of geological successions. New assemblages of Cambrian-Ordovician acritarchs from Kolguev Island, Arctic Russia and Middle Cambrian ichnofossils of endoliths from Peary Land, North Greenland are studied. LÄS MER

 5. 5. Low Temperature Austenite Decomposition in Carbon Steels

  Författare :Albin Stormvinter; Annika Borgenstam; John Ågren; Peter Hedström; John G. Speer; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Carbon steels; Electron backscattered diffraction; Martensite; Microscopy; Microstructure; Thermodynamic modeling;

  Sammanfattning : Martensitic steels have become very important engineering materials in modern society. Crucial parts of everyday products are made of martensitic steels, from surgical needles and razor blades to car components and large-scale excavators. LÄS MER