Sökning: "John"

Visar resultat 1 - 5 av 910 avhandlingar innehållade ordet John.

 1. 1. Refining the fatigue assessment procedure of existing steel bridges

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :John Leander; Raid Karoumi; Bert Norlin; John D. Sørensen; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fatigue; Steel bridges; Assessment; Reliability; Monitoring; Utmattning; stålbroar; bärighetsberäkning; tillförlitlighet; mätningar; Söderström; getingmidjan;

  Sammanfattning : This thesis treats the fatigue assessment process of steel bridges. The purpose is to identify areas with potential of enhancement with an overall aim of attaining a longer service life. The aging bridge stock in Sweden and in many other developed countries is an impending economical burden. LÄS MER

 2. 2. Om de i trakten af Carlstad förekommande fogelarter. Akad.afh. [Præs. J.E.Areschoug.]

  Detta är en avhandling från Upsala, C. A. Leffler

  Författare :John Areschoug; Carl Gustaf Cederström; John Areschoug; [1851]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Meditamenta nonnulla de variolis, quæ ... publico examini tradent auctor Johannes Rotheram med. doct. et respondens Petrus Gustavus Tengmalm, Stockholmiensis. Loco et horis solitis. Die XX. Maji MDCCLXXVIII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, Typis Edmannianis

  Författare :John Rotheram; Petrus Gustavus Tengmalm; John Rotheram; [1778]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dispositio Muscorum frondosorum in monte Kinnekulle nascentium ... quam praeside Joh. Erh. Areschoug ... pro gradu philosophico p. p

  Detta är en avhandling från Upsaliæ : Leffler

  Författare :Conrad August Adlers; John Areschoug; John Areschoug; [1854]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dispositio Muscorum frondosorum in monte Kinnekulle nascentium ... quam praeside Joh. Erh. Areschoug ... pro gradu philosophico p. p

  Detta är en avhandling från Upsaliæ : Leffler

  Författare :Gustav Engelbert Ahlm; John Areschoug; John Areschoug; [1854]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER