Sökning: "John Lapidus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden John Lapidus.

  1. 1. Social Democracy and the Swedish welfare model. Ideational analyses of attitudes towards competition, individualization, privatization

    Författare :John Lapidus; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER