Sökning: "Johanna Overud"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Overud.

  1. 1. I beredskap med Fru Lojal : behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget

    Författare :Johanna Overud; Yvonne Hirdman; Lisa Öberg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Women s work; national preparedness; gender contract; propaganda; housewives; loyalty; voluntary work; compulsory national service.; History subjects; Historieämnen; genus; arbetsmarknadspolitik; kvinnoorganisationer; beredskapsarbete; andra världskriget; duty; compulsory national service; historia; History;

    Sammanfattning : Women’s wartime work is a well-known phenomenon in belligerent countries. But what happened in a neutral country like Sweden? With the outbreak of the Second World War, Sweden was put in a state of “national preparedness” that would last from September 1939 until the end of war in May 1945. LÄS MER