Sökning: "Johanna Liljenfeldt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johanna Liljenfeldt.

 1. 1. Where the Wind Blows the socio-political geography of wind power development in Finland, Norway and Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johanna Liljenfeldt; Örjan Pettersson; Kerstin Westin; Olof Stjernström; Peter Schmitt; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wind power; planning; land use; participation; power relations; energy justice; mixed methods; Finland; Norway; Sweden; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis analysis the planning process for large-scale wind power development in Finland, Norway and Sweden. The aim is to explore the emerging power relations and socio-economic dynamics of the negotiation, planning and realization of this new development. LÄS MER

 2. 2. Where the Wind Blows : the socio-political geography of wind power development in Finland, Norway and Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johanna Liljenfeldt; Örjan Pettersson; Kerstin Westin; Olof Stjernström; Peter Schmitt; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wind power; planning; land use; participation; power relations; energy justice; mixed methods; Finland; Norway; Sweden; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis analysis the planning process for large-scale wind power development in Finland, Norway and Sweden. The aim is to explore the emerging power relations and socio-economic dynamics of the negotiation, planning and realization of this new development. LÄS MER