Sökning: "Johanna Levallius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Levallius.

  1. 1. Eating disorders and personality

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Johanna Levallius; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Eating disorders are serious psychiatric conditions often demanding specialized psychiatric care. Several effective treatments have been developed and disseminated, but more needs to be done, as not all patients respond well to intervention, let alone achieve recovery. LÄS MER