Sökning: "Johanna Dahlgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johanna Dahlgren.

  1. 1. Kvinnor i polistjänst Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket

    Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

    Författare :Johanna Dahlgren; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :History; police; trade unions; patrol work; gendered division of labour; dual closure; usurpation; exclusion; demarcationary strategies; uniform; masculinity; feminity; Historia; History; historia;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the strategies that Kamraterna (‘the Comrades’), an association for Stockholm’s policemen, and the Swedish Policemen’s Union employed in order to solve the issue of women in police service in the years 1957-1971. I have dealt with the attitudes they had to women in police service and the conceptions of gender that were expressed. LÄS MER