Sökning: "Johann Packendorff"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Johann Packendorff.

 1. 1. Projektorganisation och projektorganisering : Projektet som plan och temporär organisation

  Författare :Johann Packendorff; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk styrning för förändring : en studie av ekonomiska styrinitiativ i hälso- och sjukvården

  Författare :Tomas Blomquist; Johann Packendorff; Rolf A. Lundin; Anders Söderholm; Torbjörn Stjernberg; Lars Lindkvist; Rolf A Lundin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management accounting and control; organisational change; management control initiatives; health care; organising processes; projectification; space; time; actor categories;

  Sammanfattning : Since the end of the 1980’s  Swedish county council managers has been preoccupied with planning and implementing organisational change in order to alleviate the financial problems and to create more efficient production systems. Many of these efforts to change have implied changing the systems for management accounting and control, changes that have been inspired both by market-oriented ideologies and by the governance principles of large corporations in the private sector. LÄS MER

 3. 3. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges and Changes

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Johann Packendorff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; projectification; HR department; line manager; competence; trust; change; individual; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis is about human resource management (HRM) in project-based organisations. Firms have over the last decades tended to rely increasingly on project-based structures. This process of projectification implies a changed work situation for individuals in modern organisations. LÄS MER

 4. 4. Clearing for Action : Leadership as a Relational Phenomenon

  Författare :Lucia Crevani; Monica Lindgren; Johann Packendorff; Janne Tienari; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : Although leadership is deemed to matter, scholars seldom pay attention to the phenomenon itself, as it is happening. Hence definitions abound, but there is a lack of vocabulary for expressing what leadership is about without ending up talking of individual leaders and/or descriptions of abstract “goodness”. LÄS MER

 5. 5. Ridkonst, konsultmannaskap och kunnig vägledning

  Författare :Helena Innergård; Maria Hammarén; Johann Packendorff; Bengt Kristensson Uggla; KTH; []
  Nyckelord :Competent guidance; equestrianism; professional skills; consultant skills; praxis; language-involving actions; judgement; technical consultants; knowledge management; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogy; Kunnig vägledning; ridkonst; konsultmannaskap; yrkeskunnande; språkinvolverande handling; handlingsomdöme; praxis; teknikkonsulter; kunskapsförmedling; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : I denna avhandling fördjupas utifrån ett praxisperspektiv på yrkeskunnande begreppet kunnig vägledning genom att undersöka vad analogier från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. Som teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledarskap, eller det jag här kallar kunnig vägledning. LÄS MER