Sökning: "Johan von Essen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan von Essen.

  1. 1. Om det ideella arbetets betydelse : – en studie om människors livsåskådningar

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Johan von Essen; Uppsala universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Volunteering; civil society; worldview; authenticity; identity; public sphere; citizenship; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

    Sammanfattning : The point of departure for this dissertation is the question of how people perceive what it means to be a citizen. In Sweden, voluntary work is a widespread social phenomenon and studying what voluntary work means to people enables the study of an important form of citizenship in contemporary society. LÄS MER