Sökning: "Johan Wickström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Johan Wickström.

 1. 1. Fornskandinaviskt stoff i den svenska folkskolans pedagogiska texter : En bred empirisk inventering av etniska, mytiska, kultiska, politiska, sociala, genusmässiga och övergångstida framställningar

  Författare :Johan Wickström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; mytbruk; historiebruk; fornskandinavisk myt; forntid; pedagogiska texter; folkskola; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen innehåller en empirisk inventering av framställningar av forntiden i historieläroböcker för den svenska folkskolan. Inventeringen utreder texternas framställningar av kategorier och hierarkier under tre olika perioder (läroplanskoder) samt kontinuitet och förändring i dessa avseenden under folkskolans existensperiod 1842-1962. LÄS MER

 2. 2. Våra förfäder var hedningar : Nordisk forntid som myt i den svenska folkskolans pedagogiska texter fram till år 1919

  Författare :Johan Wickström; Eva Hellman; Olof Sundqvist; Stefan Arvidsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; use of history; myth; mythology; Old Norse religion; pre-history; ethnicity; nationalism; class; Old Icelandic; educational history; textbooks; school; didactics; Antonio Gramsci; Bruce Lincoln; intellectuals; history of religions; classification; hierarchy; ideology; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : Narratives of Nordic pre-history are common in textbooks of the Swedish 'folk school'. This thesis discusses them from an ideological critical perspective and analyses them as textbook myths. This analytic concept of myth is constructed and used as a tool for studying ideological expressions in pedagogical texts. LÄS MER

 3. 3. Preclinical Studies of the Melphalan Prodrug J1 for Cancer Therapy

  Författare :Malin Wickström; Joachim Gullbo; Rolf Larsson; Johan Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Pharmacology; Pharmacology; Chemotherapy; Melphalan prodrug; Cancer; Farmakologi;

  Sammanfattning : J1 (L-melphalanyl-L-p-fluorophenylalanyl ethyl ester) is a dipeptide derivative of the alkylating agent melphalan with increased cytotoxicity. In this thesis the preclinical pharmacology of J1 has been characterized.Our results show that J1 rapidly enters the cells, where melphalan is released by hydrolysis. LÄS MER