Sökning: "Johan Vilhelm Lidén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Vilhelm Lidén.

  1. 1. Examen classis monoeciae, cujus partem primam venia exp. Facult. Med. Upsal. præside C. P. Thunberg ... p. p. Joh. Lidén, Vermelandus. in audit. botanico die IV Maji MDCCCXXV

    Författare :Carl Peter Thunberg; Johan Vilhelm Lidén; Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER