Sökning: "Johan Svahn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Svahn.

 1. 1. Kunskap i resonans : om yrkeskunnande, teknologi och säkerhetsku

  Författare :Johan Svahn; KTH.; [2009]
  Nyckelord :safety culture; tacit knowledge; nuclear powerplant operation; professional skill;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. LÄS MER