Sökning: "Johan Ståhl"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Ståhl.

 1. 1. Boreal vegetation responses to forestry as reflected in field trial and survey data and the quality of cover estimates and presence/absence in vegetation inventory

  Författare :Johan Bergstedt; Per Milberg; Göran Ståhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boreal forest; cutting intensity; scarification; cover estimates; presence absence; Terrestrial ecology; Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen belyser hur avverkning och markberedning påverkar markfloran i den svenska barrskogen. Dessutom utvärderas två inventeringsmetoder som används inom växtekologin. LÄS MER

 2. 2. Improving Wood Fuel Pellets for Household Use : Perspectives on Quality, Efficiency and Environment

  Författare :Magnus Ståhl; Bengt Månsson; Johan Vinterbäck; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wood fuel pellets; sawdust; drying; pellet production; recirculation; quality; efficency; environment; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Sammanfattning : Bioenergy is one of many contributors to reducing the use of fossil fuels in order to mitigate climate change by decreasing CO2-emissions, and the potential for biofuels are large. The wood fuel pellets are a refined biofuel made of sawdust, which is dried and compressed to achieve improved fuel and transportation properties. LÄS MER