Sökning: "Johan Rosengren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Rosengren.

  1. 1. Undecima Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... præside mag. Johanne Tranér, ... p. p. Israël Rosengren OstroGothus. P. X. Op. LXXXIII. In audit. Gust. die XII Dec. MDCCCXXI. H. P. M. S., p. 10

    Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiæ academiæ typographi

    Författare :Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet.; [1821]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER