Sökning: "Johan Olof Wallin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Johan Olof Wallin.

 1. 1. Tro och helgelse. En analys av Johan Olof Wallins moraluppfattning

  Detta är en avhandling från Björn Fyrlund, Prästgården, SE-310 58 Vessigebro, Sweden

  Författare :Björn Fyrlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; J.O.Wallin; ethics; history of ideas; moral statements; morally right good; Concept of Morality; through faith; by grace alone ; justification; Neologism; utility; virtue; will; reason; higher and lower nature of man; bible interpretation; Teologi; catechisms; preaching; hymns; Natural Rights Jure Naturæ ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Johan Olof Wallin (1779-1839) har främst genom sina psalmer haft stor betydelse för hur kristen tro och etik har uppfattats i svenskt kultur- och kyrkoliv. Inom tidigare forskning har diskuterats om Wallin är dygdetiker, moralist, neolog eller romantiker. LÄS MER

 2. 2. Den wallinska dikten : Från informatorsåren till Dödens ängel

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Håkan Möller; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Johan Olof Wallin; Swedish literature in the early 19th century; contemporary history; history of literature and ideas; theology; poetics; close reading; rhetoric; stylistics; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the poetry of Johan Olof Wallin from the first poems of the early nineteenth century up to "The Angel of Death" ("Dödens Engel"). Johan Olof Wallin (1779-1839), poet, orator and preacher, member of the Swedish Academy and subsequently Archbishop of the Church of Sweden, was one of the most important cultural figures of his day. LÄS MER

 3. 3. Den Wallinska psalmen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Håkan Möller; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; hymnography; Swedish Hymn-Book of 1819; the Wallin hymnal; Royal Hymn-Book Committee; theology; rhetoric; allusion; psalm paraphrase; occasional hymn; romanticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the hymnography of Johan Olof Wallin (1779-1839). Johan OlofWallin, poet, orator, and preacher, was a member of the Swedish Academy and subsequently archbishop of the Church of Sweden (1837-1839). From 18 11 to 1819 he participated in the work of theRoyal Hymn-Book Committee. LÄS MER