Sökning: "Johan Nordström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Johan Nordström.

 1. 1. Upsalia illustrata cujus partem quartam ... sub præsidio ... Johannis Ihre ... publice examinandam sistit Johannes Petrus Nordström, sudermannus, in audit. Carol. maj. die VI. decemb. anni MDCCLXIX., P. 4

  Författare :Johan Ihre; Johan Per Nordström; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tertia Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... publice ventilandam deferunt mag. Johannes Tranér, ... et Abrahamus Nordström, Holmiensis. In audit. Gustaviano die XI Jun. MDCCCXIV. H. A. M. S., p. 3

  Författare :Johan Vindician Tranér; Abraham Nordström; Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular disease and all-cause mortality : influence of fitness, fatness and genetic factors

  Författare :Gabriel Högström; Anna Nordström; Peter Nordström; Johan Sundström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; all-cause mortality; aerobic fitness; obesity; cardiovascular disease; stroke; myocardial infarction; Epidemiology; epidemiologi; Population studies; befolkningsstudier; Cardiology; kardiologi;

  Sammanfattning : BackgroundLow aerobic fitness and obesity are associated with atherosclerosis, and thereforegreatly increase the risk of cardiovascular disease (CVD) and early death. It has long been known that atherosclerosis my begin early in life. LÄS MER

 4. 4. On wear of wood-cutting tools : Tool materials, wear mechanisms and modelling

  Författare :Johan Nordström; []
  Nyckelord :Tool material; Wood cutting; Wear; Modelling;

  Sammanfattning : Bandsaw blades are commonly used in the sawmill industry for timber cutting. The saw teeth are gradually worn during cutting and will finally cause unacceptable surface roughness and dimensional deviations on the sawn wood product. Maintenance by re-sharpening of the saw teeth is therefore necessary after a certain time of sawing. LÄS MER

 5. 5. Samordnad individuell plan (SIP) : Professionellas samt barn och föräldrars erfarenheter

  Författare :Erik Nordström; Sofia Kjellström; Berith Hedberg; Iréne Josephson; Johan Berlin; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Introduktion. Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. LÄS MER