Sökning: "Johan Nordenadler"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Nordenadler.

 1. 1. Något om skyddsventilation i operationsrum

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Nordenadler; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skyddsventilation i operationsrum : inblåsningssystem med parallellströmning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Johan Nordenadler; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Building engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Vid ny- och ombyggnad av operationsrum har under de senaste åren inblåsningssystem med parallellströmning installerats, där projekterade lufthastigheter varierar från 0,25 m/s till 0,5 m/s. Frågeställningar har härvid framförts huruvida skyddsverkan påverkas av storleken på parallellströmningens hastighet. LÄS MER