Sökning: "Johan Lundgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Lundgren.

 1. 1. Behind the Screen -Internet-Based Cognitive Behavioural Therapy to Treat Depressive Symptoms in Persons with Heart Failure

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive behavioural therapy; Depression; Heart failure; Internet-based cognitive behavioural therapy; Patients’ experiences; Self-care; Telehealth; Depression; Egenvård; Hjärtsvikt; Internetbaserad kognitiv beteendeterapi; Kognitiv beteendeterapi; Patienters upplevelse; Telehälsa;

  Sammanfattning : IntroductionThe prevalence of depressive symptoms in persons with heart failure is higher than in age- and gender-matched populations not suffering from heart failure. Heart failure in itself is associated with an unpredictable trajectory of symptoms, a poor prognosis, high mortality and morbidity, and low health-related quality of life (HrQoL). LÄS MER

 2. 2. Om reductionen af krono- och adeliga gods under k. Carl X Gustafs och k. Carl XI. regering. Historisk afhandling hvars adertonde del ... framställes till offentlig granskning af Vilhelm Eric Svedelius ... och Johan Erik Lundgren ... på Gustavianska lärosalen d. 3 nov. 1849 e.m

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wilhelm Erik Svedelius; Uppsala universitet.; [1849]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER