Sökning: "Johan Lundgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Lundgren.

  1. 1. Behind the Screen -Internet-Based Cognitive Behavioural Therapy to Treat Depressive Symptoms in Persons with Heart Failure

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Johan Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cognitive behavioural therapy; Depression; Heart failure; Internet-based cognitive behavioural therapy; Patients’ experiences; Self-care; Telehealth; Depression; Egenvård; Hjärtsvikt; Internetbaserad kognitiv beteendeterapi; Kognitiv beteendeterapi; Patienters upplevelse; Telehälsa;

    Sammanfattning : IntroductionThe prevalence of depressive symptoms in persons with heart failure is higher than in age- and gender-matched populations not suffering from heart failure. Heart failure in itself is associated with an unpredictable trajectory of symptoms, a poor prognosis, high mortality and morbidity, and low health-related quality of life (HrQoL). LÄS MER