Sökning: "Johan Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Johan Lindgren.

 1. 1. Early Campanian mosasaurs (Reptilia; Mosasauridae) from the Kristianstad Basin, southern Sweden

  Detta är en avhandling från Johan Lindgren, Department of Geology

  Författare :Johan Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; vertebrae; Tylosaurus; teeth; Sweden; Mosasauridae; Kristianstad; Halisaurus; Clidastes; Hainosaurus;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Familjen Mosasauridae omfattar en grupp storvuxna (3-13 m), vattenlevande reptiler som under ett geologiskt sett kort tidsavsnitt i kritperioden, om ca 25 miljoner år, snabbt tog över positionen som topp-predatorer i haven. Fossil av mosasaurier dyker först upp i lager avsatta för ca 90 miljoner år sedan. LÄS MER

 2. 2. En studie av fotofissionsprocessen för 234U, 236U och 238U

  Detta är en avhandling från Johan Lindgren, Department of Geology

  Författare :Lars-Johan Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1978]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Conjugated polymers for optoelectronics

  Detta är en avhandling från Johan Lindgren, Department of Geology

  Författare :Lars Johan Lindgren; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polymer Light-Emitting Diodes; Conjugated polymers; Polyfluorenes; Polymer Solar Cells;

  Sammanfattning : The work presented in thesis is divided into two parts; conjugated polymers for light-emitting diodes and conjugated polymers for solar cells. The main focus was on the synthesis and characterisation of the conjugated polymers, together with device preparation and characterisation. LÄS MER

 4. 4. Expanding the Amino Acid Alphabet by Design Enhanced and Controlled Catalytic Activity in Folded Polypeptide Catalysts

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :N. Johan V. Lindgren; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : This thesis addresses structure and reactivity of polypeptide catalysts in reactions that mimic the hydrolysis of RNA and DNA. A designed helix-loop-helix motif was used as a scaffold where the amino acid residues were systematically varied. LÄS MER

 5. 5. Quinta Iliadis homericæ rhapsodia, græce et svetice. Quam ... præside mag. Johanne Tranér, ... p. p. Bened. Gust. Lindgren stip. Flodin, Ostrogothus. P. IX. Op. XXXV. In auditorio Gust. maj. die XXIII Maj. MDCCCXVIII. H. A. M. S., p. 9

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Zeipel et Palmblad, regiæ academiæ typographi

  Författare :Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet.; [1818]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER