Sökning: "Johan Liljeblad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Johan Liljeblad.

 1. 1. Phylogeny and evolution of gall wasps : (Hymenoptera: Cynipidae)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Johan Liljeblad; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Insecta; Hymenoptera; Steklar; Hymenoptera;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Afhandling om slåttertiden med Philos. Fakultetens bifall, under inseende af Doct. Samuel Liljeblad [...] utgifven av Johan Per Lönegren Smolänning, till ompröfning på Gustav. Lärosal d. 15 Juni 1803

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Samuel Liljeblad; Uppsala universitet.; [1803]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Växtodling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Afhandling om källådrors uptäckande. med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad, ... utgifven af Johan Kastenson, östgöte, till ompröfning på Gustav. lärosal. d. 12 dec. f. m. 1803. 1 st

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Samuel Liljeblad; Uppsala universitet.; [1803]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Afhandling om och huru vida trädesjord kan umbäras. med filos. fakultetens bifall, under inseende af Dokt. Samuel Liljeblad [...] för filos. graden utgifven af Johan Gustaf Ullström, Kongl. Stip. af Nerikes nation till ompröfning på gustav. lärosal. d. 10 junii 1803. 1 st

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Joh. Fr. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Samuel Liljeblad; Uppsala universitet.; [1803]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Sweden; Lantbruk; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio oeconomico-philosophica, de historia naturali, ordini ecclesiastico necessaria. Cujus partem priorem, venia ampliss. ord. philos. Ups. præside Johanne Lostbom, ... pro gradu exhibet Samuel Liljeblad, stip. reg. Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXIII Apr. MDCCLXXXVIII., d. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis direct. Johan. Edman

  Författare :Johan Låstbom; Uppsala universitet.; [1788]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER