Sökning: "Johan Lidén"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Johan Lidén.

 1. 1. Historiola litteraria poëtarum Svecanorum. Cujus partem IV. ... publicæ disquisitioni submittunt Johan. Henr. Lidén et ... Daniel Cnattingius, ... OstroGothi. In audit. Carol. maj. d. [] April. 1772

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Johan Edman. reg. acad. typograph

  Författare :Johan Hinric Lidén; Daniel Cnattingius; Johan Hinric Lidén; [1772]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historiola litteraria poëtarum Svecanorum. Cujus partem tertiam ... publicæ disquisitioni submittunt d. 18. Maji 1765. Johan. Henr. Lidén et Samuel Berzelius. Ostro-Gothi

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Johan Hinric Lidén; Samuel Berzelius; Johan Hinric Lidén; [1765]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De similitudine geometrica dissertatio, quam ... publico examini submittunt Mag. Olavus Lidén et Joh. Fredr. Edgren Vermelandi in audit. Gustav. die XXIV Nov. MDCCCXIX. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant reg. acad. typogr

  Författare :Olof Lidén; Johan Fredrik Edgren; Olof Lidén; [1819]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ex Ibn el-Vardii libro, Margarita mirabilium inscripto, Caput tertium, quartum et quintum. E codice Upsaliensi ... p. p. Mag. Carolus Johannes Tornberg ... et Andreas Magnus Lidén V. D. M. Ostrog. In auditorio Gustav. die V Nov. MDCCCXLII. h. a. m. s. VII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Regiae Academiae Typographi

  Författare :Carl Johan Tornberg; Carl Johan Tornberg; Carl Johan Tornberg; [1842]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio symbolico-theologica sententiam ecclesiæ Romano-Catholicæ de ministerio ecclesiastico breviter exponens. Quam cons. max. ven. facult. theol. Upsal. præside Johanne Alberto Butsch ... pro candidatura theologica p. p. mag. Johannes Fredericus Loenbom Ostrogothus. Stip. Liden. In audit. Gustav. die X Dec. MDCCCXXXVI. H. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Johan Albert Butsch; Johan Fredrik Loenbom; Johan Albert Butsch; [1836]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER