Sökning: "Johan Lidén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Johan Lidén.

 1. 1. Repression of transcription factor NF-[kappa]B by glucocorticoids : a molecular mechanism for their anti-inflammatory and immuno-modulatory effects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medical Nutrition

  Författare :Johan Lidén; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : It has been known since the late 1940s that glucocorticoids (GCs) possess anti-inlammatory activity. Their various uses in the clinic include treatment of, rheumatoid arthritis, asthma and AIM skin diseases and also as means for avoiding rejection during transplantation. LÄS MER

 2. 2. Historiola litteraria poëtarum Svecanorum. Cujus partem IV. ... publicæ disquisitioni submittunt Johan. Henr. Lidén et ... Daniel Cnattingius, ... OstroGothi. In audit. Carol. maj. d. [] April. 1772

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Johan Edman. reg. acad. typograph

  Författare :Johan Hinric Lidén; Uppsala universitet.; [1772]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Historiola litteraria poëtarum Svecanorum. Cujus partem tertiam ... publicæ disquisitioni submittunt d. 18. Maji 1765. Johan. Henr. Lidén et Samuel Berzelius. Ostro-Gothi

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Johan Hinric Lidén; Uppsala universitet.; [1765]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Johan Hinric Lidén : lärd och resenär

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Lindholm; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De itinere Alexandri Magni per Persiam dissertatio cujus partem priorem ... p. p. Mag. Johannes Fr. Loenbom stip. Lidén. et Carolus Magn. Fallenius Ostrogothi. In Audit. Gustav. die XVI Aprilis MDCCCXXXIV. H. A. M. S., d. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ Excudebant regiæ academiæ typographi

  Författare :Johan Fredrik Loenbom; Uppsala universitet.; [1834]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER