Sökning: "Johan Löf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Johan Löf.

  1. 1. Development of a general framework for optimization of radiation therapy

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Johan Löf; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Medical Radiation Physics; medicinsk strålningsfysik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER