Sökning: "Johan Hultman"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Johan Hultman.

 1. 1. Bidrag till läran om continuerliga bråk. Akademisk afhandling, som ... under inseende af Carl Johan Malmsten ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af Frans Wilhelm Hultman af Westgöta nation på Gustavianska lärosalen d. 15 april 1854 p.v.t.e.m..., p. 1

  Författare :Carl Johan Malmsten; Frans Wilhelm Hultman; Carl Johan Malmsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Adagia Theocritea dissertatione academica breviter illustrata. Quam, consensu amplissimi ord. philosoph. in regia academia Upsaliensi, præside mag. Johanne Flodero ... publico examini subjicit, Petrus Hultman, Sudermannus. In audit. Carol. maj. d. V. Decemb. MDCCLXX. H. A. M. S

  Författare :Johan Floderus; Pehr Hultman; Johan Floderus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio academica, de piis fraudibus veterum legislatorum, quam, ex consensu ... sub praesidio ... Mag. Johannis Ihre, ... pro gradu, publicae disquisitioni modeste subjicit Petrus Hultman, Sudermannus. In auditorio Gustav. major. die XIX. Maji, Anni MDCCXLIII. Horis, ante meridiem, solitis

  Författare :Johan Ihre; Petrus Hultman; Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sapphus, Graecanicae poëtriae, quae exstant residua ... præside mag. Johanne Tranér ... p.p. Jonas Hultman ... P. XIII. In audit. Gustav. die XI mart. MDCCCXXVI h.p.m.s

  Författare :Johan Vindician Tranér; Jonas Hultman; Johan Vindician Tranér; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. In librum Ruth disquisitiones quas venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Johannes Frider. Kjellborg ad scholam Nycop. Des. collega stip. Jungblad. et Petrus Otto Axelius Hultman Sudermanni. In Audit. Gustav. die XIII Dec. MDCCCXXVIII

  Författare :Johan Fredrik Kjellborg; Petrus Otto Axelius Hultman; Johan Fredrik Kjellborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER