Sökning: "Johan Hofvendahl"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Hofvendahl.

 1. 1. Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Linköping University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Languages and linguistics; Språkvetenskap; kvartssamtal; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER