Sökning: "Johan Gabriel Oxenstierna"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Johan Gabriel Oxenstierna.

 1. 1. Frågan, hvarföre store män i krigskunskap, statsklokhet och vetenskaper uppkommet mer i thet ena än thet andra tidehvarfvet? Uti theras kongliga majestäters och hela then kongliga famillens höga öfvervaro, på nådigste befallning vidrörd af Johan Ihre, och i gustavianska lärosalen d. 7 sept. 1767 försvarad af Johan Gabriel Oxenstierna

  Författare :Johan Ihre; Johan Gabriel Oxenstierna; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Landets SångGudinna : Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer

  Författare :Alfred Sjödin; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 18th C Swedish literature; theory of genres; the long poem; Georgic poetry; Pastoral; Epic; Classical Reception; Representation of the Countryside; Literature and War; Hedonism; Moralism; and Sentimentality in 18th C. Literature.;

  Sammanfattning : The long poem Skördarne (The HArvest) by johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818) was an attempt to do for the Swedish what Virgil had don for the Roman Countryside in his Georgics. However, "georgic poetry" was seldom recognised as a distinct genre by the classical system of poetics, and its relation to neighbouring genres were often unclear. LÄS MER